ПРО АСОЦІАЦІЮ

food_safety_banner-750x295

Європейський Союз визначив безпечність харчових продуктів одним з головних пріоритетів своєї політики.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я наслідки, заподіяні небезпечними харчовими продуктами, пов’язані зі смертю приблизно 2 мільйонів чоловік у світі щорічно, головним чином дітей. Патогенні бактерії, віруси, паразити або хімічні речовини, що містяться в їжі, є причиною більше 200 захворювань.

Все це спонукає уряди держав до прийняття рішучих заходів по вдосконаленню контролю за виробництвом, обігом харчових продуктів шляхом прийняття законодавчих рішень.

Широко розповсюдженою у світовій практиці моделлю управління безпечністю харчових продуктів є система, яка заснована на принципах HACCP. На основі цих принципів у багатьох країнах світу розроблено відповідні національні стандарти, що містять вимоги до систем безпеки харчових продуктів. В країнах Європейського союзу, США та Канаді впровадження систем HACCP давно вже є обов’язковим для всіх підприємств харчової промисловості.

Наразі вказана система стала обов’язковою і для всіх українських підприємств харчової галузі (вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

Громадська спілка «Асоціація з інтеграції HACCP» створена з метою досягнення колективних інтересів і суспільних благ в галузі впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР, шляхом представництва та популяризації вказаної системи, а також надання освітніх, культурних і соціальних послуг стосовно впровадження системи НАССР.